Các bước đăng ký thành viên VISSA

Bước 1: Mở Store Shopify mới

Tạo store Shopify thông qua link ưu đãi 1$/ tháng trong 01 tháng đầu tiên ở bên dưới. Bỏ qua nếu bạn đã sử dụng Shopify.

Đăng ký Shopify 1$/tháng

Bước 2: Đăng ký tài khoản VISSA

Đăng ký tài khoản trên trang VISSA, để quản lý và theo dõi các ưu đãi, thông tin mới nhất.

Đăng ký tài khoản VISSA

Bước 3 : Hoàn thành biểu mẫu thành viên

Vui lòng điền đầy đủ thông tin cho biểu mẫu bên dưới. Các bạn lưu ý không điền tên miền riêng mà chỉ điền tên miền dạng store.myshopify.com, store này sẽ là store nhận được ưu đãi của VISSA.

Bước 4 : Nhận email thông báo

Sau quá trình kiểm duyệt, đội ngũ VISSA sẽ gửi email thông báo đến những thành viên được duyệt hoặc chưa phù hợp đến với các tài khoản đã đăng ký.