Điều khoản và Điều lệ

Thành viên và đối tác cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng và trở thành thành viên/đối tác của VISSA.


CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU LỆ VỀ CHIẾN DỊCH (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của thành viên và đối tác khi sử dụng, cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ trong Chiến dịch VISSA.

1. Định nghĩa
Trong Điều Khoản Chung này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

VISSA: Viết tắt của Vietnam Sellers Support Association, tạm dịch là Liên minh hỗ trợ các nhà bán hàng Việt Nam.

Website: còn gọi là trang web hoặc trang mạng, và nội dung liên quan được xác định bằng một tên miền cụ thể và được xuất bản trên ít nhất một máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Shopify: Nền tảng thương mại điện tử cho phép tạo website bán hàng.

Thành viên: Nhà bán hàng tham gia chiến dịch VISSA

Đối tác: Các công ty cung cấp dịch vụ, ứng dụng hỗ trợ kinh doanh trên Shopify

TMĐT: thương mại điện tử

Webinar: cuộc họp trực tuyến với mục đích chia sẻ kiến thức.

2. Các điều khoản chung
Điều 1. Đối tượng và điều kiện tham gia

1.1. Đối tượng áp dụng
Cá nhân/tổ chức đăng ký tham gia chương trình VISSA với tư cách Nhà Bán Hàng trên nền tảng Shopify.

1.2. Điều kiện tham gia
Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các quy định về pháp lý để hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.
Cam kết tuân thủ điều khoản và chính sách của Shopify và chiến dịch VISSA.
Hoàn thành các thủ tục đăng ký và được VISSA chấp thuận.

1.3. Quyền lợi
Tham gia miễn phí chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.
Nhận ưu đãi, giảm giá dịch vụ do các đối tác cung cấp trong thời gian tham gia chiến dịch.
Cơ hội tham gia các sự kiện, hoạt động của chương trình VISSA tại Việt Nam.

1.4. Nghĩa vụ
Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân và cửa hàng.
Chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động diễn ra trên cửa hàng trực tuyến. Tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.


Điều 2. Điều khoản áp dụng cho Đối tác

2.1. Quyền lợi Đối tác
Được VISSA giới thiệu đến các Thành Viên tham gia chương trình.
Được quảng bá thông tin doanh nghiệp/sản phẩm đến nhóm Cộng đồng Shopify Việt Nam, website chính thức của VISSA.

2.2. Nghĩa vụ Đối tác
Duy trì các chính sách ưu đãi dành riêng cho thành viên VISSA trong ít nhất 9-12 tháng kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký cho thành viên.
Chuẩn bị nhân sự hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho các Thành viên trong phạm vi của webinar.
Hỗ trợ truyền thông: Sử dụng các kênh truyền thông có sẵn để truyền tải về chiến dịch.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Tổ Chức (VISSA)

3.1. Trách nhiệm tổ chức đầy đủ số buổi webinar như đã cam kết trong chương trình với chất lượng hình ảnh, âm thanh, nội dung tốt nhất. Có hệ thống tương tác đầy đủ để giải đáp thắc mắc cho thành viên tham gia.


3.2. Công bố công khai chi tiết các thể lệ của chương trình như đối tượng tham gia, điều kiện và quyền lợi được hưởng, quy chế xét duyệt, tiêu chí chấm điểm, cơ chế giải quyết tranh chấp cho tất cả Thành Viên trong vòng 7 ngày kể từ khi chương trình thông báo chính thức.


3.3. Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp từ phía Thành Viên một cách khách quan, kịp thời trong thời gian quy định.


3.4. Ban Tổ Chức có quyền thay đổi nội dung, điều chỉnh điều khoản chương trình khi cần thiết nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Thành Viên đã đăng ký tham gia trước đó.


Điều 4. Các trường hợp chấm dứt quyền lợi tham gia của Nhà Bán Hàng

4.1. Không đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình đã quy định.


4.2. Vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện hoạt động kinh doanh đã cam kết. Bao gồm vi phạm chính sách của Shopify và pháp luật Việt Nam.


Điều 5. Bảo mật thông tin

Ban Tổ Chức có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên tham gia chương trình bao gồm cả nhà bán hàng và đối tác.
Các thông tin cá nhân thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình chứ không được chia sẻ cho bên thứ 3 ngoài phạm vi đã cam kết.
Ban Tổ Chức có biện pháp bảo vệ an toàn dữ liệu và mã hóa mọi dữ liệu cá nhân của thành viên được thu thập.

Điều 6. Quản lý rủi ro

Ban Tổ Chức chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và kế hoạch dự phòng trong trường hợp chương trình gặp các rủi ro về kỹ thuật, an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu nhằm đảm bảo quyền lợi của thành viên.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, Ban Tổ Chức được phép hoãn/huỷ chương trình nhưng phải thông báo trước tới thành viên ít nhất là 48 tiếng.

Các bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh trong điều kiện cho phép để đảm bảo quyền lợi tối đa của thành viên.

VISSA có toàn quyền thay đổi Điều khoản và Điều lệ của chương trình mà không cần thông báo trước cho bất kỳ bên liên quan.

Mọi thông tin liên hệ chương trình VISSA, vui lòng email đến: vissa@meowcart.net.