VISSA Partners

AI Inventory Management Report - Assisty

LEARN MORE
Assisty provides precise inventory forecasting and replenishment advice, along with comprehensive sales reporting to enhance your restocking strategy. Customize settings like vendor lead time, inventory thresholds, and sales history range. Our tool automatically generates forecasts, helping you prevent revenue loss from stockouts, reduce excess safety stock, and optimize cash flow.

ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN

Với cam kết hỗ trợ tốt nhất đến từ các đối tác dành riêng cho thành viên của VISSA.

Trung Bình Từ
$19 / tháng
$19 / Tháng

Khách hàng thông thường

$228 / Năm

LIÊN HỆ CSKH

Bắt đầu với Shopify chỉ 25k/ tháng

  • Giảm giá cho toàn bộ các gói
Thành Viên VISSA
$14 / tháng
$14 / Tháng

Giảm giá đặc quyền cho thành viên VISSA.

$168 / Năm

Tiết kiệm $60 một năm

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Bắt đầu với Shopify chỉ 25k/ tháng

  • Giảm giá cho toàn bộ các gói
  • Thời gian ưu đãi trong 12 tháng