VISSA Partners

Avada Email Marketing & SMS

LEARN MORE

Follow up and convert customers via omnichannel: Email Marketing, SMS, Push Notifications, WhatsApp.
Avada Email Marketing, SMS, Pop up is the solution for merchants that target to convert their visitors/leads and build long-term customer relationships. The platform lets you follow up and convert your customers via omnichannel, including email marketing, SMS, push notifications, and WhatsApp. The main features are smart mail, automation, mass mail, newsletter, SMS marketing, sales popup forms, segment audience, advanced reports, campaign monitor, spin-to-win, and push notification.

Automation Workflows (Abandoned cart, Abandoned checkout , Welcome subscribers)

Newsletter campaigns (newsletter pop-up, customer email, email promo)

Capturing leads via Popup & Forms (popup window, discount pop up, coupon popup)

Various email marketing templates: recart templates, firepush template, shipment

Personalization (Segment contacts, Product recommendation, order creation sms)

ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN

Với cam kết hỗ trợ tốt nhất đến từ các đối tác dành riêng cho thành viên của VISSA.

Trung Bình Từ
$47 / tháng
$47 / Tháng

Khách hàng thông thường

$564 / Năm

LIÊN HỆ CSKH

Bắt đầu với Shopify chỉ 25k/ tháng

Thành Viên VISSA
$33 / tháng
$33 / Tháng

Giảm giá đặc quyền cho thành viên VISSA.

$396 / Năm

Tiết kiệm $168 một năm

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Bắt đầu với Shopify chỉ 25k/ tháng