VISSA Partners

Joy: Loyalty Program & Rewards

LEARN MORE

Joy Loyalty Program: No charge on orders! 24/7 technical support until you get what you want!


Joy will be: an easy-to-use solution designed not to slow down your shop loading speed. Joy will help you: Create loyalty programs, VIP tiers, rewards based on actions + many more. Joy also has: POS supported, built-in automated email notification + other apps integration. Let's make your customers' shopping experience joyful today!

Reward for: Signup, Place Orders, Review, Social Follow & many more

Manage your Customer Tiers, Points and Missions, with export and import data

Built-in emails notification and automation for all plans

POS supported + Language customizable

Optimized to not effect your shop loading speed

ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN

Với cam kết hỗ trợ tốt nhất đến từ các đối tác dành riêng cho thành viên của VISSA.

Trung Bình Từ
$99 / tháng

Gói Advanced

$99 / Tháng

Khách hàng thông thường

$1188 / Năm

LIÊN HỆ CSKH

Bắt đầu với Shopify chỉ 25k/ tháng

Thành Viên VISSA
$70 / tháng

Tất cả các gói

$70 / Tháng

Giảm giá đặc quyền cho thành viên VISSA.

$840 / Năm

Tiết kiệm $348 một năm

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Bắt đầu với Shopify chỉ 25k/ tháng