VISSA Partners

Transcy: AI Language Translate

LEARN MORE

Translate your store into any language and add currency convertors to drive sales worldwide.


Transcy provides robust tools and automation to translate your online store into multiple languages and offer real-time currency conversion, enabling you to expand globally with ease. With no word limits and seamless integration with Shopify Markets, Transcy is the affordable solution for merchants looking to expand their business globally. Transcy language translation and currency converter ensure that your customers can shop comfortably in their preferred language and currency.

Auto language translate & multi currency converter by real-time Exchange Rate

Unlimited words: translate store into local language endlessly with AI

Translate image: show images in customers' languages for greater connection

Translate your store into local language manually, by AI, or by Experts

Customizable language & currency switcher with Auto-detect system (Geolocation)

ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN

Với cam kết hỗ trợ tốt nhất đến từ các đối tác dành riêng cho thành viên của VISSA.

Trung Bình Từ
$50 / tháng

Gói PREMIUM

Tích hợp AI dịch thuật

$50 / Tháng

Khách hàng thông thường

$600 / Năm

LIÊN HỆ CSKH

Bắt đầu với Shopify chỉ 25k/ tháng

Thành Viên VISSA
$25 / tháng

Tất cả các gói

Giảm 50% chi phí hàng tháng

$25 / Tháng

Giảm giá đặc quyền cho thành viên VISSA.

$300 / Năm

Tiết kiệm $300 một năm

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Bắt đầu với Shopify chỉ 25k/ tháng